Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu, elde ve parmaklarda ağrı, uyuşma ve elektriklenm ve güçsüzleşme gibi bulgularla ortaya çıkar. İlerleme gösteren bir hastalıktır.

Bileğin sık kullanıldığı meslek grupınlarında ve 40-50 arasındaki kadınlarda daha sık görülür.Erken tanı ve tedavi kalıcı sinir hasarını engellemek için önemlidir.
Tanı fizik muayene ve elektromyografik (EMG) çalışmalar koyulmaktadır.

Karpal Tünel Tedavisi erken döneminde:

  • Günlük aktivitelerde eli kullanmadaki uygun pozisyonları öğrenme,
  • Sinirin üzerindeki basıncı düzenlemek için uygun bir atel,
  • İlaç tedavisi,
  • Egzersiz,
  • Cerrahi tedavi

Bulgular şiddetli olduğunda veya diğer tedavi yöntemleri ile düzelme olmadığı durumlarda median siniri rahatlatmak için transvers karpal bağ cerrahi yöntemle gevşetilir.

Add Your Comment